Archive for June, 2009

คำสารภาพ

ที่ผมเดินไปคุยกับคุณคืนนั้น
ไม่ใช่เพราะคุณดูโดดเด่นในหมู่เพื่อนๆหรอก…
 
ผมแค่ไม่อยากกลับบ้านในคืนนั้น
ก็แค่นั้นเอง…

Strategy and Tactics

“Strategy without tactics is the slowest route to victory.

Tactics without strategy is the noise before defeat.”

Sun Tzu

enjoy

Just enjoy the show…

ตลกตรงไหน??

มันตลกตรงไหนเวลานิสิตตอบคำถามไม่ได้
มันไม่ผิดที่คนเราจะมีเรื่องที่เก่งไม่เหมือนกัน
 
ผมว่าบางคนน่าจะทำขนมเก่งระดับเปิดร้านแล้วร่ำรวย
บางคนอาจจะเล่นดนตรีเก่งระดับได้รางวัลระดับโลก
บางคนอาจจะเข้าใจในเรื่องอื่นๆที่คนอื่นๆไม่เข้าใจ
 
เพราะคนเราไม่เหมือนกัน
มันจึงไม่จำเป็นต้องหัวเราะเวลาที่คนตอบคำถามของเราไม่ได้
 
ดร.ด้านวิศวะ อาจจะไม่เข้าใจความเป็นอยู่ของสัตว์เขตร้อน
ดร.ด้านปรัชญาย่อมไม่เข้าใจเรื่องฟังกชั่นคณิตศาสตร์
และ ดร.ที่สร้างจรวดก็อาจจะทำอาหารไม่เป็น
 
…มันไม่เห็นตลกเลย

The Fact That

In real life, the tortoise loses.

 

ECONOMIST