เรื่องใหญ่ที่สนใจ

เห็นได้ชัดว่า นสพ.ไทยให้ความสำคัญกับ ซันนี่ และ อ้อม
มากกว่าปัญหาเศรษฐกิจ…
Advertisements
    • Vanilla
    • January 23rd, 2009

    สำคัญมากครับ = =

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: